TASK d.o.o.
informacijski inženiring
Storitve - programska oprema
Programske rešitve RADIX
Radix - naš korak pred konkurenco
Programska oprema z imenom Radix je lastna rešitev, namenjena podpori različnim poslovnim procesom. Svoje mesto je Radix našel tako v proizvodnih, storitvenih kot tudi trgovskih podjetjih. Kot izredno razširljiv in uporabniško enostaven paket, se že mnogo let uspešno uporablja v znanih slovenskih podjetjih. Radix je obenem idealna rešitev in podpora pri uvajanju in zagotavljanju kvalitete poslovanja. Radix sestavljajo posamezni moduli, ki se po potrebi integrirajo v končni produkt, ki je tako v celoti prilagojen uporabniku. 
 1. Radix Vzdrževanje
  Spremljanje kurativnega, preventivnega in napovednega vzdrževanja v skladu z zahtevami ISO 9001.
 2. Radix MPO
  Nadzor nad merilno, kontrolno, preskusno in Ex opremo.
 3. Varnostni delovni nalogi
  Integrirano obratovanje in vzdrževanje v energetskih objektih, kemično predelovalni industriji, industriji gradbenega materiala itd.
 4. Upravljanje nepremičnin
  Upravljanje poslovnih ali večstanovanjskih stavb, urejanje razmerij med lastniki in najemniki, spremljanje stroškov investicijskega in rednega vzdrževanja.
 5. Radix modul Flex
  Materialno poslovanje v integraciji s proizvodnjo, storitvenimi DN, izdajo ponudb, računov in potrebnimi evidencami, ki jih določa zakon o DDV.
 6. Radix modul Nabava
  Evidentiranje notranjih zahtevkov, prevzemi le-teh s strani nabave, oblikovanje naročilnic dobaviteljem, evidence pogodb z domačimi in tujimi partnerji, potrjevanje prejema blaga in storitev.
 7. Zajem in obračun delovnih ur
  Vnos efektivnih delovnih ur in odsotnosti, težki pogoji dela. Ocenjevanje: individualni in skupinski faktorji uspešnosti s povezavo na modul osebnih dohodkov.
 8. Radix modul Avtopark
  Spremljanje dogodkov v zvezi z vozili; izdaja voznih nalogov, spremljanje porabe goriva in drugega potrošnega blaga, evidenca servisiranj in tehničnih pregledov. Urejanje potnih nalogov zaposlenih, pripadajoče evidence in poročila
 9. Radix modul Sklad
  - Skladiščno poslovanje - Prejem in poraba energentov - Količinski in kvalitativni prevzem ter izdaja blaga ali avtomobilov.
 10. Radix modul SCADA
  Specifične aplikacije po naročilu v povezavi z nadzorom in vodenjem proizvodnega procesa (tehtalno-dozirni procesi, logistični procesi, MES sistemi. meritve, prikazi stanj obratovalnih parametrov)
 11. Radix modul Energetske naprave
  Kataster energetskih naprav; servisiranje in pregledovanje naprav skladno z zakonskimi zahtevami ali z intervencijami.