TASK d.o.o.

informacijski inž​eniring

 naš korak pred konkurenco

Programska oprema z imenom Radix je lastna rešitev, namenjena podpori različnim poslovnim procesom. Svoje mesto je Radix našel tako v proizvodnih, storitvenih kot tudi trgovskih podjetjih. Kot izredno razširljiv in uporabniško enostaven paket, se že mnogo let uspešno uporablja v znanih slovenskih podjetjih. Radix je obenem idealna rešitev in podpora pri uvajanju in zagotavljanju kvalitete poslovanja. Radix sestavljajo posamezni moduli, ki se po potrebi integrirajo v končni produkt, ki je tako v celoti prilagojen uporabniku. 

Radix Vzdrževanje

Spremljanje preventivnega, kurativnega in napovednega vzdrževanja v skladu z zahtevami  ISO 9001.

Izvedi več

Radix MPO

Nadzor nad merilno, preskusno, laboratorijsko in ex opremo.

IZVEDI VEČ

Radix Varnost

Integrirano obratovanje in vzdrževanje v energetskih objektih, kemično predelovalni industriji, industriji gradbenega materiala itd..

IZVEDI VEČ

Radix Upravljanje nepremičnin

Upravljanje poslovnih ali večstanovanjskih stavb, urejanje razmerij med lastniki in najemniki, spremljanje stroškov investicijskega in rednega vzdrževanja.

Izvedi več

Radix Flex

Materialno poslovanje v integraciji s proizvodnjo, storitvenimi DN, izdajo ponudb, računov in potrebnimi evidencami, ki jih določa zakon o DDV.

Izvedi več

Radix Nabava

Evidentiranje notranjih zahtevkov, prevzemi le-teh s strani nabave, oblikovanje naročilnic dobaviteljem, evidence pogodb z domačimi in tujimi partnerji, potrjevanje prejema blaga in storitev.

Izvedi več

Radix Delovne ure

Vnos efektivnih delovnih ur in odsotnosti, težki pogoji dela. Ocenjevanje: individualni in skupinski faktorji uspešnosti s povezavo na modul osebnih dohodkov.

Izvedi več

Radix Avtopark

Spremljanje dogodkov v zvezi z vozili; izdaja voznih nalogov, spremljanje porabe goriva in drugega potrošnega blaga, evidenca servisiranj in tehničnih pregledov. Urejanje potnih nalogov zaposlenih, pripadajoče evidence in poročila.

Izvedi več

Radix Sklad

 Skladiščno poslovanje - Prejem in poraba energentov - Količinski in kvalitativni prevzem ter izdaja blaga ali avtomobilov.

Izvedi več

Radix Energetske naprave

 Kataster energetskih naprav; servisiranje in pregledovanje naprav skladno z zakonskimi zahtevami ali z intervencijami.

Izvedi več

Radix SCADA

 Specifične aplikacije po naročilu v povezavi z nadzorom in vodenjem proizvodnega procesa (tehtalno-dozirni procesi, logistični procesi, MES sistemi. meritve, prikazi stanj obratovalnih parametrov).

Izvedi več